• تاریخ اجرا : ۱۰ تیر ۱۴۰۳
  • لوکیشن پروژه : باشگاه فرهنگی ورزشی سایپا
  • مجری : گروه ورزشی ایرانیان چمن
  • عنوان پروژه : باشگاه فرهنگی ورزشی سایپا

پروژه احداث زمین ورزشی چمن مصنوعی در باشگاه فرهنگی ورزشی سایپا توسط گروه ورزشی ایرانیان چمن اجرا شده است. این پروژه به منظور بهبود زیرساخت‌های ورزشی در این باشگاه انجام شده است، که شامل ساخت زمین چمن مصنوعی با استفاده از تکنولوژی‌های مدرن و مناسب برای ورزش‌های مختلف می‌باشد.

مرحله پی کنی، جهت کابل کشی دکل های پروژکتور

مرحله نصب دکل های دور زمین