چمن مصنوعی ورزشی

پروژه چمن مصنوعی ورزشی ورزشگاه استقلال

مرحله زیرسازی ورزشگاه استقلال(امام رضا سال ۹۸) افتتاحیه ورزشگاه استقلال(امام رضا سال ۹۸)

تاریخ انتشار : آذر ۸, ۱۳۹۹
نصب چمن مصنوعی ورزشی برای ورزشگاه شهید معتمدی

پروژه اجرای چمن مصنوعی برای ورزشگاه شهید معتمدی

ورزشگاه شهید معتمدی سال ۹۹ دارای تائیده تک ستاره فیفا و توسعه اماکن ورزشی مراحل تست اداره توسعه اماکن ورزشی…

تاریخ انتشار : مهر ۱۵, ۱۳۹۹