اجرای چمن مصنوعی ورزشی ورزشگاه حامی تهران

پروژه اجرای چمن مصنوعی ورزشی در ورزشگاه حامی واقع در ضلع شرقی استادیوم آزادی تهران مورخ آبان ۱۴۰۰ انجام شده است. متراژ کار ۵۷۰۰ متر مربع است و دارای تاییدیه استاندارد از اداره توسعه اماکن ورزشی می باشد که توسط تیم اجرایی ایرانیان چمن اجرا شده است.

تصاویری از اجرای پروژه چمن مصنوعی ورزشگاه حامی تهران