پروژه اجرای چمن مصنوعی ورزشی در ورزشگاه حامی واقع در ضلع شرقی استادیوم آزادی تهران مورخ آبان ۱۴۰۰ انجام شده است. متراژ کار ۵۷۰۰ متر مربع است و دارای تاییدیه استاندارد از اداره توسعه اماکن ورزشی می باشد که توسط تیم اجرایی ایرانیان چمن اجرا شده است.

تصاویری از اجرای پروژه چمن مصنوعی ورزشگاه حامی تهران